MODUL: Denní vyúčtování prodeje s ekonomickým vyhodnocením

Vytvoření tohoto programu donutila autora dlouholetá praxe ve stravovacích službách. Program řeší
 problematiku prvotní evidence prodeje zboží a kontrolu prodeje v návaznosti na tržby a výnosy z prodeje. Cílem a úkolem tohoto programu bylo dostat zaměstnance pod účinnou kontrolu a zabránění vnášení vlastního zboží personálem do prodeje.

Program sleduje prodej jednotlivých druhů zboží na střediscích, výši přirážek, DPH na vstupu, DPH na výstupu, nákupní ceny program průměruje (aritmetickým váženým průměrem), ukazuje % výnosovost prodeje zboží. Dále ukazuje realizovanou tržbu a  výnos  z  prodeje a to u jednotlivých druhů zboží a při vyúčtování celkem. Je zde přímá úměra: Tržba celkem (za určitý den) a Výnos z realizovaného prodeje. 

Uživatel programu kromě úspory času získává denní přehled, jaká je rentabilní práce v různých prodejních střediscích. Program umožňuje pracovat v 1 centrálním skladu a v 9-ti prodejních střediscích. V každém středisku můžeme používat různé prodejní ceny!

Každé prodejní středisko má zavedenou výnosovou kartu a výnosové karty pracovníků. Je zde přehled, kolik pracovník, realizoval tržby a kolik výnosů.

Program dodržuje zásadu, že když se zboží přijme na základě příjemky do centrálního skladu, je zaevidováno a nelze ho vědomě vymazat, jen zhodnotit prodejem, nebo přesunout na základě dokladu. Program je v souladu s nařízenou evidencí Finančním úřadem. Je zajímavý také tím, že před každým tiskovým výstupem si můžeme jakýkoliv výstup nejdříve prohlédnout na monitoru počítače, doklady lze ukládat do archívní složky. Program mohou používat plátci i neplátce DPH.

Při nastartování programu musíme provést 2 základní věci:

 • Zadat do programu vstupní údaje zboží do centrálního skladu (interní číslo, název zboží, obsah, nákupní cenu, vstupní DPH).
 • Výstupní údaje na střediscích (prodejní ceny zboží, výstupní DPH – v každém středisku mohou být jiné prodejní ceny!).

Po otevření programu se nám objeví základní menu:

 • Registr čísel a názvů zboží v centrálním skladu
 • Zavedení výstupních údajů a prodejních cen na střediscích
 • Příjmy a převody zboží
 • Ekonomické vyúčtování zvoleného střediska + Tisky
 • Přehled tržeb a výnosů na střediscích
 • Zabezpečení a uložení dat
 • Manuál ovládání programu
 • Konec
   

Stáhněte si podrobnosti v
pdf souboru

Proč si vybrat Gamiresso do vašeho provozu?

 • Více než 25 let vývoje, obor známe dokonale
 • Neustálá aktualizace
 • Technická podpora k systému
 • Osvědčený restaurační systém, který využívá již více než 100 restauračních zařízení

Více informací
o Gamiresso

Chcete více informací?

Vyplňte kontaktní formulář a nebo volejte na telefonní číslo 602 764 436 či pište na email olecky@gamiresso.cz. Na základě uvedených údajů Vás budeme zpětně kontaktovat.