O aplikaci

Program Gamiresso  umožňuje provádět ve vložených kalkulacích záměnu surovin. Vypočítává a hlídá limity vaření pro různé odběratele, zprůměrovává nákupní ceny váženým aritmetickým průměrem, vypočítává až 4       různé prodejní ceny a 4 různé výnosy, vypočítá váhu výrobku a váhu normovaných porcí.

Při velkém provozu (výrobě), lze vkládat dodací listy (příjem) souběžně z druhého počítače. Gamiresso ušetří pracovní síly v administrativě, ukazuje produktivitu práce u výrobních pracovníků. Program také osahuje samostatný manuál ovládání programu, ceník surovin, receptury jídel včetně  výrobních postupů.

Veškeré tiskové výstupy se dají archivovat. Tiskové výstupy mohou být i v Eurech. Je zpracována verze pro Slovenskou republiku ve slovenském jazyce. Gamiresso – umožňuje podnikateli mít pod kontrolou nejenom pohyb surovin, dosahovaných tržeb a  výnosů, ale i výkonnost svých pracovníků a klid od kontrolních orgánů.

Další informace v kostce

 • Kalkulace-normování, výnosy jídel, cenotvorba a skladové hospodářství, aktuální výpočet alergenů, výživných hodnot, a 8 druhů  nutrických hodnot. 
 • Kalkulace jsou v programu vloženy včetně výrobních postupů!!! (záleží na uživateli, kterou databázi si vybere)
 • Do programu lze vkládat vlastní kalkulace. Neomezená kapacita kalkulací.
 • Program přednormovává a normuje kalkulace jídel (výrobků). – kalkulační listy, normovací plachta.
 • Program vypočítává ceny surovin kalkulací a prodejní ceny pro 3 různé cenové skupiny, včetně pevné prodejní ceny.
 • Program neustále reaguje na změny nákupních cen, při nové ceně suroviny propočte všechny vložené kalkulace aritmetickým váženým průměrem.
 • Program vypočte z každé kalkulace výnos jídla (marži výrobku). U každé kalkulace vypočte až 4 prodejní ceny a výnosové marže.
 • Program automaticky vypočítává váhu a výživnou hodnotu jídla (porce) (kalorie, živočišné bílkoviny, rostlinné bílkoviny, tuky, nasycené tuky, sacharidy, cukry, sůl, vitamin C). U každé kalkulace vykazuje alergeny. Program vypočítává DPH při vstupu a DPH při výstupu a stanoví prodejní cenu výrobku. 
 • Program vede suroviny ve skladech v množství a korunách.
 • Program odepisuje suroviny ze skladů dle počtu prodaných výrobků a nově vypočítává konečné zásoby ve skladech. Neustále ukazuje aktuální stav příjmu, spotřebu a konečnou zásobu surovin.
 • Program vyhotovuje příjemky a převodky zboží. Vyhotovuje expediční listy hotových výrobků.
 • Program vyhotovuje centrální výdejku surovin ze skladů do výroby v sortimentu, množství a Kč.
 • Program odepisuje zboží ze skladů dle výdejek na jednotlivá střediska (možnost účtovat až 7 středisek).
 • Program inventuruje zásoby surovin skladů a středisek v sortimentu, množství a Kč. Program vypočte rozdíly surovin mezi účetním a fyzickým stavem surovin včetně plusových a minusových rozdílů.
 • Program eviduje dodavatele zboží.
 • Program umožňuje prohlížet kalkulace, pohyb surovin ve skladech a střediscích na monitoru počítače.
 • Program píše jídelní lístky včetně prodejních cen.
 • V programu je vložen obrázkový manuál a ceník surovin, který obsahuje cca 1300 položek.
 • Program zálohuje data na nosičích nebo ve zvolených složkách Windows.

Seznam samostatných databází (modulů):

 • Receptury teplých a studených pokrmů
  Teplé pokrmy 1 867 (Runštuk r. vydání 2004)
  Studené pokrmy 745 kalkulací (Runštuk r. vydání 2001)
  Více informací
 • Závodní stravování, Kalkulace A,B,C                 
  1 141 kalkulací (Merkur r. vydání 1993, masa 50g, 70g, 100g)
  Více informací
 • Dietní receptury (11 druhů diet)                  
  3 444 kalkulací (Vydavatelství obchodu Praha r.vyd. 1961)
  Více informací
 • Cukrářské výrobky                                      
  1 086 kalkulací (Pulpánová-Runštuk r. vydání 2001)
  Více informací
 • Školní stravování 1,2,3. Díl                            
  662 kalkulací (Společnost pro výživu r. vydání 2007)
  Více informací
 • Denní vyúčtování středisek s denním vyhodnocením
  Více informací

Podívejte se na fotky z
prostředí aplikace

Program Gamiresso řeší

 • výpočet alergenů
 • výpočet výživných hodnot u jídel
 • ekonomické řízení ve stravovacích službách
 • skladové hospodářství
 • evidence zboží a surovin
 • výpočet tržeb a výnosů z prodeje
 • pekařský a cukrářský software
 • restaurační software
 • dietní kalkulace
 • vyúčtování zboží
 • řízení a prodej ve stravovacích službách

Chcete více informací?

Vyplňte kontaktní formulář a nebo volejte na telefonní číslo 602 764 436 či pište na email olecky@gamiresso.cz. Na základě uvedených údajů Vás budeme zpětně kontaktovat.